Етапи ведення домашньої бухгалтерії


Ведення домашньої бухгалтерії умовно поділяється на кілька етапів. Дотримання кожного з них в сукупності дозволить оптимізувати рух фінансів у сімейному бюджеті, завдяки чому можна поліпшити фінансове становище, а то і вийти на новий, кращий рівень.

Першим етапом можна вважати підготовчий. Тут відбувається знайомство з веденням обліку. Вибирається спосіб фіксації обліку - письмовий або електронний, термін, за який повинна вестися звітність. Оптимальним для домашньої бухгалтерії буде календарний місяць, так як більшість регулярних доходів та витрат проводиться саме в перебігу цього періоду.

Наступним етапом є врахування доходів. Тобто, ви додаєте всі кошти, що надходять в сімейний бюджет з тих чи інших джерел. Важливу роль в цьому випадку грає спосіб ведення бухгалтерії, який може бути:

  • роздільним - коли всі члени сім'ї ведуть свій окремий облік доходів і витрат;

  • частково спільний - передбачає поділ зобов'язань при веденні окремого обліку доходів;

  • спільний бюджет передбачає облік доходів всіх членів сім'ї.

Потім настає найвідповідальніший етап. До нього відноситься фінансове планування витрат. Для більш точного його складання можна використовувати платіжки, квитанції і чеки за минулий місяць. Спираючись на них, Ви створюєте приблизний план витрат, які необхідно буде здійснити за плановий період, а саме - за наступний місяць.

Наступний етап - не менш відповідальний, ніж попередній. Це облік витрат весь поточний місяць. При цьому необхідно враховувати всі здійснювані витрати, і заносити їх в бухгалтерську звітність. Ви можете створити два варіанти бюджету: плановий та фактичний.

По закінченню місяця необхідно провести аналіз витрат, що є завершальним етапом. Якщо Ви використовуєте сервер Домашня бухгалтерія онлайн, то це можна зробити автоматично, і отримати готовий результат. В першу чергу, необхідно проаналізувати відповідність планового бюджету дійсному. У разі появи розбіжностей, знайти їх причини і враховувати це при складанні плану на майбутній місяць.

Важливо відзначити, що доходи і витрати підрозділяються на регулярні та сезонні. Для того, щоб проводити фінансове планування більш точно, необхідно брати за основу регулярні фінансові надходження. З сезонних або одноразових доходів найкраще формувати резервні або накопичувальні фонди.